Baratong kasilyas
sa Pilipinas


Ang pagtayo ng KASILYAS ay magpainganyo sayo sa paggamit ng pera na pinaghirapan, ngunit ito ay hindi basta basta. Sa katunayan ito’y mahalaga at nakakatulong sa paglago ng isang tahanan, para sa kinabukasan, pag-unlad at maprotektahan ang pamilya.

Tingnan ang pagpipilian sa KASILYAS

AYON SA DEPARTMENT OF HEALTH (DOH)

26% ng populasyon ay wala pa ring malinis at ligtas na pasilidad sa KASILYAS.*

Tanging 74% ng populasyon ay may kanilang sariling mga palikuran, habang 26%, o humigit-kumulang 26 milyon, ang gumagamit pa rin ng makalumang kagamitan tulad ng mga tabo at open-pit latrines o hindi magkaroon ng kanilang sariling mga palikuran, kung saan 7 milyon ang dumudumi pa rin sa mga bukas na mga puwang.


* Source: Inquirer.net

Ang layunin ng kampanya ay ang pagtulong sa ating kapwa galing sa Rehiyon 7 at 8 ay mayroon sariling malinis at ligtas na KASILYAS. Alamin ang mga dahilan kung bakit

Mga Produkto

Tingnan ang iba pa

Gawing tama, gawing ligtas.

Tubig, sanitasyon, at kailinisan para sa lahat. Isang paalala: maghugas ng kamay pagkatapos mag-kasilyas.

Bisitahin ang mga provider

Balita at mga Kaganapan

Tingnan ang iba pang mga balita