Media

  
Music Video Dakila - Hugasan ang Kamay
posted  14-09-2016 by Admin

Ugaliin ang regular na paghuhugas ng kamay upang mapanatili ang maayos na kalusugan.