Products & Packages

Kalawasan sa Kasilyas (Superstructures)

Tignan ang larawan      ►

Tangke sa Hugaw (Substructure)

Tignan ang larawan      ►

Baratong Kasilyas Packages

A

Nipa Structure with Concrete Slab Flooring, Nipa Shed Roof & Concrete Ring

B

Plywood Superstructure with Concrete Slab Flooring, Nipa Saltbox Roof & Concrete Ring

C

Amakan Superstructure with Concrete Slab Flooring GI Saltbox Roof & Concrete Ring

D

GI Sheet Superstructure with Concrete Slab Flooring GI Cable Roof & Concrete Ring

E

Raised Amakan Superstructure with Concrete Slab Flooring GI Shed Roof & Concrete Ring

F

Plywood-Earthblock Superstructure with Concrete Slab Flooring, GI Shed Roof & Concrete Ring

G

Plywood-Concrete Superstructure with Concrete Slab Flooring, GI Shed Roof & Concrete Ring

H

Earthblock Superstructure with Concrete Slab Flooring GI Saltbox Roof & Concrete Ring

Nakapili ka na?

Makipag-ugnayan sa aming provider para sa impormasyon tungkol sa napiling produkto.

Makipag-ugnayan

May tanong?

Kung gusto mo pang maliwanagan o magbigay ng komento, makipag-ugnayan samin.

Magpadala